piątek, 17 września 2021
Motto Szkoły

 "Przy wyborze drogi swej, swego zawodu - idź za wskazaniem głosu wewnętrznego.

  Nie przecinaj korzeni łączących Cię z rodną ziemią - choćbyś na krańcu świata się znalazł.

 Ale przede wszystkim: miej charakter!."

 Władysław Orkan

 

Wybór języka
wersja polskaenglish versiondeutsch version

Aktualności

2014-12-12
"Języki są kluczem - rozwój poprzez przełamywanie barier"

 ERASMUS+ w Zespole Szkoły i Gimnazjum w Niedźwiedziu

„Języki są kluczem – rozwój poprzez przełamywanie barier”

 

Drogi czytelniku, świat wokół nas zmienia się bardzo szybko i nie chodzi tylko o nowe technologie, zmiany polityczne, klimatyczne czy nowe mody i trendy społeczne. Wszystkie te zmiany i inne, które zachodzą wokół nas szczególnie wyraźnie odciskają swoje piętno na naszej młodzieży i na szkole. W zmieniającym się świecie szkoła jest jak zwierciadło tych przeobrażeń: młodzież ulega nowym modom, organizacja szkoły i jej zadania zmieniają się jak w kalejdoskopie, pojawiają się nowe zagrożenia, wchodzą do użytku nowe technologie i nowe metody nauczania. Za tym wszystkim, czy chcemy czy nie chcemy trzeba nadążać.

Nauczyciel, który 20 lat temu kończył studia wyższe, w chwili obecnej funkcjonuje w zupełnie innym świecie. Czy mógłby dobrze wykonywać swoją pracę gdyby nie nadążał za zmianami, które wokół niego zachodzą. Myślę, ze pytanie jest to pytaniem retorycznym. Odpowiedź jest oczywista – NIE. Jeżeli nauczyciel chce być wzorem dla swoich wychowanków, chce mieć na nich realny wpływ, musi nadążać za zmianami, musi być nowoczesny. Musi się ciągle szkolić i doskonalić.

Niestety szkoły na ogół nie mają wystarczającej ilości środków, aby finansować doskonalenie i rozwój nauczycieli. Dlatego powstają ciągle nowe programy finansowane przez Komisję Europejską, które skierowane są do sektora edukacyjnego, aby umożliwić między innymi doskonalenie się kadry nauczycielskiej. Takim programem jest na przykład obowiązujący od 2014 roku ERASMUS+ Mobilność Edukacyjna, który jest kontynuacją programu COMENIUS – Uczenie się Przez Całe Życie z lat ubiegłych, w ramach którego nasza szkoła zrealizowała w latach 2010-2012 dwa duże projekty partnerskiej współpracy szkół angażując w wymianę międzynarodową 31 uczniów i 19 nauczycieli naszej szkoły.

Mając już pewne doświadczenie w realizowaniu projektów unijnych postanowiliśmy i tym razem wysłać wniosek aplikacyjny. Kilkumiesięczna praca nad wnioskiem pani Bogusławy Gnieckiej i pana Mariana Talara przyniosła wspaniale rezultaty ponieważ nasz wniosek otrzymał maksymalną ilość punktów i znalazł się na III miejscu zatwierdzonych w naszym kraju wniosków w ramach akcji Mobilność Edukacyjna.

Nasz projekt nazywa się „Języki są kluczem- rozwój poprzez przełamywanie barier”. Jest to projekt trwający 2 lata i jest on w pełni finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu ERASMUS+, działanie KA1. Realizację projektu szkoła rozpoczęła w sierpniu 2014 roku. Jego podstawowe cele obejmują: przełamanie językowej bariery komunikacyjnej kadry nauczycielskiej i uczniów, doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli uczących języków obcych, przygotowanie nauczycieli do planowanych w przyszłości projektów obejmujących uczniów naszej szkoły, przygotowanie nauczycieli do wprowadzenia do zajęć pozalekcyjnych elementów języka obcego (CLIL), co ma być zachętą dla uczniów do nauki języków obcych. W ostatnich latach CLIL stało się słowem – kluczem w edukacji w Europie i na świecie, właśnie z powodu wzrastającego zainteresowania takim nauczaniem w szkołach gimnazjalnych i średnich. Ponadto program zakłada także doskonalenie metod nauczania przedmiotów ścisłych i języków obcych, poszerzanie palety różnorodnych środków dydaktycznych zwiększających motywację uczniów, poszerzenie zastosowania technologii cyfrowych w nauczaniu, zwiększenie znaczenia metody projektów w nauczaniu przedmiotów ścisłych.

Cele te zamierzamy osiągnąć głównie poprzez położenie nacisku na doskonalenie umiejętności językowych nauczycieli uczących w naszej szkole. W roku bieżącym uruchomiony został w szkole kurs języka angielskiego prowadzony przez zewnętrzną szkołę języków obcych przeznaczony dla pracowników szkoły. Bierze w nim udział 11 pracowników, w tym 10 nauczycieli. Część uczestników kursu językowego latem 2015 roku wyjedzie na dwutygodniowy kurs języka angielskiego do Wielkiej Brytanii, gdzie będą doskonalić zdobyte wcześniej umiejętności. Nabyte umiejętności językowe pozwolą im w przyszłości na branie udziału w różnego rodzaju szkoleniach, warsztatach metodycznych, obserwacji pracy szkół w krajach Unii Europejskiej, pełnieniu roli opiekuna uczniów wyjeżdżających na wymiany czy projekty zagraniczne, na korzystanie z wielu źródeł zasobów edukacyjnych dostępnych w Internecie, często w języku angielskim i wreszcie na zastosowanie metody CLIL, o której wyżej wspominaliśmy.

Równie istotne jest dla nas, aby nauczyciele języków obcych uczący w naszej szkole języka angielskiego i niemieckiego ciągle doskonalili swoje umiejętności językowe i metodyczne w kontakcie z żywym językiem obcym. Żadne szkolenie nie zastąpi dwu- czy trzytygodniowego kontaktu z ludźmi mówiącymi na co dzień językiem angielskim czy niemieckim, z kulturą kraju, w którym ludzie posługują się tymi językami. Dlatego wśród zadań naszego projektu są udziały nauczycieli języków obcych w dwutygodniowych lub trzytygodniowych warsztatach językowo – metodycznych organizowanych w Wielkiej Brytanii i Niemczech.

Wreszcie unowocześnianie metod nauczania przedmiotów ścisłych jest trzecim z głównych filarów naszego projektu. W żadnej innej dziedzinie we współczesnym świecie nie dokonują się tak wielkie przemiany jak w dziedzinie nauk przyrodniczych, a co za tym idzie w metodach ich nauczania. Aby nadążać za współczesnymi trendami, projekt zakłada udział nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w różnego rodzaju warsztatach metodycznych uczących nowoczesnych technik w nauczaniu, organizowanych przez renomowane ośrodki dydaktyczne takich krajów europejskich jak Hiszpania, Portugalia, Grecja czy Wielka Brytania.

autor:  Marian Talar

 
« powrót
Archiwum:         
Facebook Szkoły
Facebook Szkoły
Logowanie do LIBRUSa
Logowanie do LIBRUSa
Meteo Pi
Meteo Pi
Aktualny stan powietrza
w okolicy szkoły
Szczegóły-kliknij
Nie dla smogu
Must
Must
Jeżdżę z głową
EU-HOU
Gmina Niedźwiedź
Obrazek odnośnik do Comeniusa
SURSUM CORDA
SURSUM CORDA
Mistrzowie kodowania
Mistrzowie kodowania
Konkurs informatyczny
Konkurs informatyczny
Adres www tej strony
 
CMS Tractable by Marketing Studio